ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ «MOWYTY»

 

(правила додатка польською мовою доступні за посиланням   https://mowyty.com/regulamin-pl)

 

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.   Відповідно до ст. 8 ч. 1 п. 1 закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг Даміан Марковскі, який веде підприємницьку діяльність під назвою DAMIAN MARKOWSKI (ДАМІАН МАРКОВСКІ), встановлює ці Правила надання електронних послуг, які регулюють правила користування додатком Оператора «Mowyty».

2.     Додаток та надані ним послуги вважаються цифровими послугами відповідно до Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року, а вміст, наданий у Додатку, є цифровим вмістом у розумінні цього Закону.

3.     Додаток призначений для громадян України віком від 12 років і служить для вивчення польської мови.

4.     Щодо питань, не врегульованих цими Правилами, застосовуються положення:

4.1.  цивільного кодексу,

4.2.  закону про надання електронних послуг від 18 липня 2002 року,

4.3.  закону про права споживачів від 30 травня 2014 року,

4.4.  закону про авторське право і суміжні права від 4 лютого 1994 року,

4.5.  загальних положень та умов використання Google Play, App Store, Google Pay та Apple Pay

4.6.  та інші відповідні положення польського законодавства.

 

§ 2

ВИЗНАЧЕННЯ

1.     ПРАВИЛА – правила користування Додатком.

2.     ОПЕРАТОРДаміан Марковскі, який веде підприємницьку діяльність під назвою DAMIAN MARKOWSKI (ДАМІАН МАРКОВСКІ), внесену до Центрального реєстру та відомостей про господарську діяльність, юридична адреса та адреса для листування:  Мілкув-Кольонія 29A, 21-220 Мілкув-Кольонія NIP: 5391515709, REGON: 388941101, адреса електронної пошти: contact@damianmarkowski.com, номер телефону: + 48 790 644 426.

3.     КОРИСТУВАЧ – Споживач, який використовує Додаток на своєму мобільному пристрої.

4.     СПОЖИВАЧ – фізична особа, яка вступає з підприємцем у правочин, безпосередньо не пов'язаний з його підприємницькою чи професійною діяльністю.

5.     ДОДАТОК – мобільний додаток Оператора «Mowyty», який є Цифровою Послугою і містить Цифровий Зміст.

6.     ЦИФРОВА ПОСЛУГА послуга, яка дозволяє Користувачеві створювати, обробляти, зберігати або отримувати доступ до даних у цифровій формі, ділитися цифровими даними, які були надіслані або створені Користувачем або іншими користувачами цієї послуги, а також інші форми взаємодії з використанням даних у цифровій формі.

7.     ЦИФРОВИЙ ЗМІСТдані, створені та надані Оператором у цифровому вигляді, які є предметом Договору.

8.     ДОГОВІР договір про надання Цифрової Послуги або Цифрового Змісту, укладений між Оператором і Користувачем.

9.     ЕЛЕКТРОННА ПОСЛУГА – послуга, яку надає Оператор в електронному вигляді Користувачу через Додаток.

10.  ПРОФІЛЬ (ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС) – позначений індивідуальною назвою користувача, електронною адресою та паролем, збір інформації в ІКТ-системі Оператора, в якому збираються дані Користувача. Необхідною умовою для створення облікового запису є ознайомлення з Правилами  Додатка та їх прийняття.

11.  NEWSLETTER (ІНФОРМАЦІЙНА РОЗСИЛКА) – Електронна Послуга, яка дозволяє Користувачеві підписатися та отримувати на адресу електронної пошти, надану Користувачем,  безкоштовну інформацію від Оператора щодо Додатка та доступного в ньому змісту.

12.  ПІДПИСКА  електронна послуга, яка дозволяє Користувачеві отримати доступ до платного змісту, доступного як частина Програми.

13.  ПЛАТІЖНИЙ ЦИКЛ це період, впродовж якого Користувачем була придбана Підписка, розрахований по місяцях. Датою початку нового Платіжного Циклу вважається перше число місяця після закінчення попереднього Платіжного Циклу. Оператор передбачає три Платіжні Цикли тривалістю 1, 6 або 12 місяців.

14.  ЛІЦЕНЗІЯ ліцензійний договір відповідно до розділу 5 Закону про авторське право та суміжні права від 4 лютого 1994 р.

15.  ЦИФРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та з’єднання мережі, які використовуються Користувачем для доступу або використання Цифрової Послуги чи Цифрового Змісту.

16.  СУМІСНІСТЬ взаємодія Цифрової Послуги або Цифрового Змісту з комп’ютерним обладнанням або програмним забезпеченням, яке зазвичай використовується для використання Цифрового Змісту або Цифрової Послуги того самого типу, без необхідності здійснення змін.

17.  ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ здатність Цифрового Змісту або Цифрової Послуги виконувати свої функції, беручи до уваги їх призначення.

§ 3

ВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

1.     Згідно з Правилами Оператор надає у Додатку такі Електронні Послуги:

1.1 створення та обслуговування Облікового Запису,

1.2 Інформаційна розсилка,

1.3 Підписка.

2.     Надання Послуг Користувачам Додатка відбувається згідно з умовами, визначеними Правилами.

3.     Ведення Облікового Запису в Додатку є безкоштовним. Для створення Профілю в Додатку Користувач повинен зареєструватися в Додатку. Під час реєстрації Користувач зобов'язаний надати адресу електронної пошти, назву користувача та пароль.

4.     Договір про надання Електронних Послуг, який полягає у веденні Облікового Запису в Додатку, укладається на невизначений термін. Договір вважається укладеним з моменту відправлення Користувачем заповненого реєстраційного формуляра.

5.     Договір про надання Електронних послуг, який полягає у використанні Інформаційної Розсилки, укладається на невизначений термін.

6.     Договір про надання Електронних Послуг, який полягає у використанні Підписки, укладається на визначений строк відповідно до обраного Користувачем Платіжного Циклу.

§ 4

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ДОДАТКОМ

1.     Додаток в найновішій версії можна безкоштовно завантажити в інтернет-магазині: Google Play (для Android) або в App Store (для iOS).

2.     Використання Користувачем Додатка є можливим лише після його встановлення на відповідний електронний пристрій та після попереднього прийняття змісту Правил.

3.     Встановлення Додатка на пристрій Користувача та прийняття Правил ототожнюється з укладанням Договору з Оператором.

4.     Використання деяких функціональних можливостей, доступних у Додатку, є можливим лише після придбання Підписки.

5.     Надання Електронної Послуги у формі Підписки є платним і розпочинається з моменту отримання Оператором оплати за Підписку.

6.     Після здійснення абонентської оплати за Підписку Користувач отримує платну та невиключну Ліцензію на використання платного контенту, доступного в Додатку (його зберігання, використання, відтворення, збереження на своєму пристрої) лише для цілей, не пов’язаних із веденням господарської діяльності та відповідних до їх цільового призначення.

7.     Ліцензія, про яку йде мова в пункті 6 цього розділу, надається Користувачеві на Період Підписки, за який Користувач здійснив оплату, і продовжується після здійснення оплати за наступний Період Підписки.

8.     Користувач зобов'язаний:

8.1.  надати в Додатку правдиві, точні, актуальні та правильні дані,

8.2.  зберігати в таємниці пароль для входу в обліковий запис Додатка і не повідомляти його третім особам,

8.3.  негайно повідомити Оператора про будь-які порушення його прав у зв'язку з використанням Додатка,

8.4.  не представляти незаконний контент.

 

§ 5

ПРИДБАННЯ ПІДПИСКИ

1.     Інформація, яка відображається в Додатку, не є пропозицією в розумінні закону. Оформляючи замовлення, Користувач здійснює купівлю Підписки на умовах, зазначених в її описі.

2.     Ціна Підписки, зазначена в Додатку, вказана в польських злотих (PLN) і включає всі компоненти, включаючи ПДВ.

3.     Ціна, вказана в Додатку, є обов’язковою для  оформлення замовлення Користувачем.

4.     Замовити Підписку Користувачі можуть за допомогою формуляру, доступного в Додатку. Умовою оформлення замовлення Користувачем є ознайомлення з Правилами та прийняття їх змісту.

5.     Оплату за Підписку Користувачі можуть здійснити за допомогою одного зі способів, доступних у сервісах Google Play і App Store.

6.     Договір між Користувачем та Оператором вважається укладеним після успішного отримання на рахунку Оператора оплати за Підписку.

7.     Користувач отримує доступ до платного змісту Додатка відразу після отримання Оператором оплати (тобто протягом 24 годин після отримання оплати).

8.     Підписка автоматично продовжується.

9.     Право на розірвання договору, укладеного дистанційно:

9.1.  Користувач, який одночасно є Споживачем, що уклав дистанційний договір, може розірвати його без жодних причин, подавши відповідну заяву протягом 14 днів. У разі розірвання договору договір вважається недійсним,

9.2.  Чотирнадцяти денний термін, протягом якого Користувач, який є Споживачем, може розірвати договір, рахується від дати укладення договору,

9.3.  Право на розірвання договору не має Споживач:

a)    у випадку договору про отримання Цифрового Змісту, не записаного на матеріальному носії, якщо надання послуги розпочалося за прямою згодою Споживача перед закінченням встановленого терміну розірвання договору та після інформування його Оператором про втрату права на розірвання  договору,

b)    у випадку договорів про надання послуг, якщо Оператор повністю виконав послугу за прямою згодою Споживача, який був поінформований перед початком надання послуги, що після її виконання Оператором він втрачає право на розірвання  договору,

9.4.  після того, як Користувач розірвав договір, Оператор не може використовувати вміст, окрім персональних даних, наданих або створених Користувачем під час використання Цифрової Послуги або Цифрового Змісту, за винятком вмісту, який:

a)   є корисними лише разом з Цифровою Послугою або Цифровим Змістом, які були предметом Договору,

b)   стосується лише діяльності Користувача під час використання Цифрової Послуги або Цифрового Змісту, які є предметом Договору,

c)   був об’єднаним Оператором з іншими даними та не може бути розділеним без зайвих труднощів,

d)   був створений Користувачем разом з іншими Користувачами, які все ще можуть ним користуватися.

9.5.  Після розірвання договору Користувач зобов'язаний припинити використання Додатка. У разі розірвання Користувачем договору Оператор може заборонити йому подальше використання Додатка, зокрема шляхом блокування доступу до Цифрової Послуги чи Цифрового Змісту або блокування Облікового Запису Користувача.

10.  Скасування Підписки.

10.1.               Користувач може скасувати підписку в будь-який час,

10.2.               Користувач може скасувати Підписку за допомогою Google Play або App Store.

 

 § 6

УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1.   Розірвати можна Договір безперервного та безстрокового характеру (наприклад, ведення Облікового Запису).

2.   Користувач може миттєво розірвати договір без подання причин, надіславши відповідну заяву електронною поштою на адресу contact@mowyty.com або видаливши Обліковий Запис, що ототожнюється з розірванням договору.

3.   Оператор може розірвати договір безперервного та безстрокового характеру у разі порушень з боку Користувача після попереднього попередження Оператором припинити порушення з відповідним терміном. У такому випадку Договір закінчується через 3 дні від дня подання волевиявлення про розірвання  договору (термін попередження).

4.   Розірвання договору призводить до припинення правовідносин із наслідком в майбутньому.

5.   Оператор і Користувач можуть розірвати договір про надання безперервної та безстрокової послуги в будь-який час за згодою сторін.

 

§ 7

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1.     Приймаючи Правила, Користувач визнає, що всі авторські права та всі товарні знаки, пов’язані з Додатком та не виключені окремими положеннями чи ліцензіями, належать Оператору та підлягають правовому захисту згідно з Законом від 4 лютого 1994 р. про авторське право та суміжні права.

2.     Забороняється використовувати ці права інтелектуальної власності або послуги Додатка в цілях, відмінних від тих, які чітко визначені в Правилах. Користувач несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну Оператору внаслідок використання назви фірми або товарних знаків Додатка без згоди Оператора або всупереч Правилам.

3.     Надсилання Користувачем цифрового контенту в рамках Додатка є рівнозначним заяві цієї особи про те, що вона має відповідні права на використання цього матеріалу.

4.     Користувач, надсилаючи матеріали та цифровий контент до Додатка, несе виключну відповідальність за порушення майнових авторських і суміжних прав, а також особистих прав третіх осіб у зв’язку з цим, а також у разі пред’явлення будь-якою особою претензій чи вимог проти Оператора, зобов'язується звільнити його від будь-якої відповідальності та повністю задовольнити претензії третіх осіб з цього приводу.

 

§ 8

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.     Для правильного використання додатка необхідно:

1.1. мобільний пристрій (смартфон, планшет) з доступом до мережі Інтернету,

1.2. правильно встановлена ​​на мобільному пристрої операційна система Android 5.0 або новіша версія чи iOS 14.0 або новіша версія,

1.3. доступ до електронної пошти,

1.4. завантаження Додатка на пристрій, що відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 1.1 та 1.2 цього розділу.

2.     Витрати на підключення до мережі Інтернет стягуються з Користувача, відповідно до договорів, укладених між ним та оператором телекомунікаційних послуг.

3.     Додаток є повністю Функціональним та Сумісним з операційними системами, перерахованими в пункті 1.

4.     Завантаження Додатка з джерел, відмінних від зазначених у цих Правилах, вважається порушенням.

5.     Оператор інформує Користувача (протягом усього періоду використання Користувачем Додатка) про можливі оновлення Додатка та наслідки ігнорування цього.

6.     Користувач зобов'язаний протягом відповідного часу встановити оновлення, надані Оператором. Якщо Користувач не встановлює оновлення відповідно до інструкцій, наданих Оператором, і після інформування його про наслідки ігнорування оновлення, Оператор звільняється від відповідальності за невідповідність Додатка, Цифрового Змісту і Цифрової Послуги, що містяться в Договорі.

§ 9

ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

1.     Адміністратором персональних даних, зібраних за допомогою Додатка, є Оператор.

2.     Оператор зобов’язується захищати персональні дані Користувача відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95 / 46 / ЄС (RODO) і Закону про права споживачів від 30 травня 2014 р.

3.     Використання Додатка та укладання договорів через Додаток (що передбачає необхідність надання персональних даних) є абсолютно добровільним. Особа, яка подає свої персональні  дані, самостійно вирішує, чи хоче вона почати користуватися послугами, що надаються Оператором. Персональні дані користувачів збираються на підставі ст. 6 ч. 1 п. b GDPR (виконання договору).

4.     Для використання Додатка Користувач зобов’язаний надати персональні дані у вигляді назви користувача та адреси електронної пошти.

5.     Після надання окремої згоди, відповідно до ст. 6 ч. 1 п. a) RODO, дані також можуть оброблятися з метою надсилання комерційної інформації за допомогою електронних засобів або здійснення телефонних дзвінків для маркетингових цілей – згідно зі ст. 10 ч. 2 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг або ст. 172 ч. 1 Закону від 16 липня 2004 р. – Закон про телекомунікації, у тому числі спрямованих для профілювання даних, за умови, якщо Користувач або його законний опікун дав відповідну згоду.

6.     Користувач несе повну відповідальність за правильність, обсяг, повноту, зміст і відповідність законодавству введених ним у Додатку даних.

7.     Оператор оброблятиме персональні дані для цілей, пов’язаних із коректним наданням послуг, споріднених із Додатком, а також після надання окремої згоди Користувача відповідно до пункту 5, також для маркетингових цілей.

8. Персональні дані користувачів зберігаються Адміністратором:

8.1  якщо підставою для обробки даних є виконання договору, до тих пір, поки це необхідно для виконання договору, і після цього часу протягом періоду, який відповідає строку позовної давності. Якщо інше не передбачено спеціальним положенням, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати та позовів, пов'язаних з веденням господарської діяльності - три роки,

8.2  якщо підставою для обробки даних є згода, до тих пір, доки згоду не буде відхилено, а також після відхилення згоди протягом періоду часу, що відповідає строку позовної давності, яка може бути висунута адміністратором і яка може бути висунута проти нього. Якщо інше не передбачено спеціальним положенням, строк позовної давності становить шість років, а для позовів про періодичні виплати та позовів, пов'язаних з веденням з веденням господарської діяльності - три роки.

9.     Під час використання Додатка може бути завантажена додаткова інформація, зокрема: IP-адреса, яка присвоєна пристрою Користувача, або зовнішня IP-адреса Інтернет-провайдера, час доступу, тип операційної системи.

10.  Особа, чиї дані використовуються, має право на доступ до своїх персональних даних і право на спростування, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право на висування заперечення, право на відкликання згоди в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яку була здійснена на основі згоди перед її відкликанням.

11.  Правові підстави вимоги Користувача:

11.1.               доступ до даних – ст. 15 RODO,

11.2.               спростування даних – ст. 16 RODO,

11.3.               видалення даних – ст. 17 RODO,

11.4.               обмеження обробки – ст. 18 RODO,

11.5.               передача даних – ст. 20 RODO,

11.6.               заперечення – ст. 21 RODO,

11.7.               відкликання згоди - ст. 7 ч. 3 RODO.

12.  Для використання прав, зазначених у пункті 11 цього розділу, Ви можете надіслати відповідний електронний лист на адресу: contact@mowyty.com.

13.  Оператор використовує технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту оброблених персональних даних відповідно до загроз та категорій даних, що захищаються, і, зокрема, захищає дані від передання їх неуповноваженим особам, обробки з порушенням чинних правил і змін, втрат, пошкодження або знищення.

14.  Додаток використовує файли cookie. Встановлення файлів cookie є необхідним для належного надання послуг у Додатку, також вони дають можливість розробляти загальну статистику Додатка.

15.  Додаток використовує два типи cookie: «сеансові» та «постійні»:

15.1.               "сеансові" файли cookie - це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу з облікового запису (виходу з Додатка),

15.2.               «постійні» файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах cookie, або доки вони не будуть видалені Користувачем.

16.  Ця інформація не містить конкретних персональних даних, але використовується для створення статистики використання Додатка.

17.  Персональні дані Користувачів передаються постачальникам послуг, які використовуються Адміністратором при наданні послуги у формі Додатка. Постачальники послуг, яким передаються персональні дані, залежно від договірних домовленостей і обставин, або підпорядковуються вказівкам адміністратора щодо цілей та методів обробки даних (об’єкти обробки), або самостійно визначають цілі і методи їх обробки (адміністратори).

18.  У випадку виявлення порушення положення RODO під час обробки персональних даних, суб’єкт даних має право подати скаргу до Голови Управління із Захисту Персональних Даних.

 

§ 10

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1.      Оператор зобов'язується надавати Послуги з належною обачністю, несучи відповідальність у разі їх невиконання.

2.      Користувач, який використовує послуги Додатка, несе відповідальність за власні протиправні дії. За дії осіб, які не мають повної дієздатності, відповідають їх опікуни за законом.

3.      Кожен Користувач зобов’язаний переконатися, що дані, подані в Додатку, є повними та актуальними та представлені з належною обачністю, враховуючи чинні  фактичні та юридичні обставини, у межах, дозволених законодавством.

 

 § 11

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГ

1.     Оператор несе відповідальність за невідповідність Цифрової Послуги або Цифрового Змісту Договору відповідно до Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року.

2.     Користувач має право подати скаргу в порядку, передбаченому цим розділом, та відповідно до положень Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року.

3.     Скаргу можна надіслати на електронну пошту на адресу contact@mowyty.com або письмово на адресу офісу Оператора.

4.     Скарга повинна містити такі дані:

4.1. ім'я прізвище,

4.2. електронна пошта,

4.3. опис проблеми, якої стосується скарга.

5.     Користувач зобов’язаний співпрацювати з Оператором, щоб визначити, чи невідповідність Цифрового Змісту або Цифрової Послуги Договору не пов'язана з характеристиками Цифрового Середовища Користувача.

6.     Час розгляду скарги становить до 14 днів з моменту її надходження. Про результат Користувача буде поінформовано письмово або за допомогою повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, вказану Користувачем.

7.     У першу чергу, Користувач може вимагати привести Цифровий Зміст або Цифрову Послугу у відповідність до Договору. Користувач може вимагати зниження ціни та розірвання договору лише у випадках, визначених Законом про права споживачів від 30 травня 2014 року.

 

 § 12

КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Законом, який застосовується у Договорах, укладених відповідно до положень цих Правил, є польське законодавство, проте вибір права не позбавляє Споживачів прав, що випливають з обов’язкових положень законодавства країни, в якій вони мають постійне місце проживання.

2.     Користувач може в будь-який момент припинити використовувати послуги Оператора, видаливши мобільний Додаток з пристрою, на якому він був встановлений.

3.     Видалення мобільного Додатка не призводить до одночасного видалення Облікового Запису.

4.     Оператор залишає за собою право на внесення зміни до Додатка у зв’язку або з метою:

4.1.  покращення чинних функцій і додавання нових,

4.2.  покращення графічного вигляду Додатка,

4.3.  зміни чинного законодавства або рішень, виданих відповідними органами, які вимагають змін,

4.4.  причини, викликані вищими силами,

4.5.  причини, викликані організаційними змінами Оператора.

5.     Зміни, зазначені в пункті 4, не призводять до будь-яких витрат зі сторони Користувачів.

6.     Якщо внесена зміна впливає на доступ та використання Користувачем Цифрового Змісту чи Цифрової Послуги, Оператор заздалегідь повідомляє про це Користувача шляхом надсилання інформації на довгостроковому носії про:

6.1.  дату внесення змін,

6.2.  властивості змін,

6.3.  право на розірвання договору без дотримання строку попередження протягом 30 днів з дати внесення зміни або повідомлення про цю зміну, якщо повідомлення відбулося пізніше цієї зміни.

7.     Оператор звільняється від зобов’язань, зазначених у пункті 6 цієї глави, якщо він надав Користувачеві право на збереження Цифрового Змісту або Цифрової Послуги незмінними без будь-яких додаткових витрат.

8.     Зміни, внесені до Правил Додатка, є обов’язковими для Користувача за умови, якщо він був належним чином проінформований про зміни та не розірвав договір про надання електронних послуг протягом 14 днів з моменту повідомлення про зміни з боку Оператора. Про зміну Правил Користувач інформується електронною поштою.

9.     Ці правила набувають чинності з 12 квітня 2023 року.